İHALE İLANLARI

PARKE TAŞI MAKİNESİ SATIŞ İLANI

18 Mayıs 2018 Cuma 10:23

Parke Taşı Makinesi Satış İlanı

Parke Taşı Makinesi Satış İlanı

                           

 

 

 

 

                                                AKÇAABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                                                   

1-Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü biriminde kullanılmakta olan Parke Taşı Makinesi ve mevcut malzemeleri    

   ekonomik  ömrünü doldurmuş olduğundan, mevcut haliyle;2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45, 46 ve 47.

   Maddeleri  uyarınca açık teklif arttırma usulü ile satışa  çıkarılmıştır. 

                                                                                              

 2-İhalesi 28/05/2018  Pazartesi günü saat 14.30’ da Belediyemiz  Hasan Saka Toplantı  Salonu ve Encümen                                     

    huzurunda  yapılacaktır.

  

 3-İhaleye katılmak isteyenlerin;

    a)Tebligat için adres göstermesi

    b) İkametgah belgesi

    c)Nüfus cüzdan  fotokopisi                                                                                                                                              

    d)Vekaleten girecekler için Noter Onaylı  vekaletname

    e)Ortak girişim halinde Noter onaylı ortaklık belgesi

    f)Şirket olarak katılacaklar için Noter Onaylı şirket yetki belgesi                             

    g)Belediyemize borcu olmadığına dair belge  

    h)Geçici  teminatını ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediyemiz adına  Belediyemiz Tahsilat Şefliğine

       ödeyerek alacakları makbuz ile istenilen belgeleri Belediyemiz İhale Memurluğuna vermeleri şarttır. Banka

       teminat  mektubu da verilebilir.

 

   4-Satışa çıkarılan Parke Taşı Makinesinin ve mevcut malzemelerinin  tahmini satış bedeli KDV hariç 12.000,00

      TL dir. Geçici teminatı % 3 den 360,00 TL dir. Ek teminatı  2.000,00 TL dir.

 

       5-Katma Değer Vergisi ve her türlü vergi, resim ve harçlar ihaleyi alana aittir.

   

       6-İhale Şartnamesi Belediyemiz Gelir Müdürlüğüne bağlı İhale Memurluğunda   görülebilir. 100,00 TL

         karşılığında  temin edilebilir. İhaleye katılacakların ihale şartnamesi  alması zorunludur.

 

      Keyfiyet ilan olunur. 11/05/2018

  

 

 

 

                                                                                                             Şefik TÜRKMEN

                                                                                                             Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

Okunma Sayısı: 53
2014 - Tüm hakları saklıdır.

Yazılım: CM BİLİŞİM