İHALE İLANLARI

TRAMBOLİN OYUN ALANI YERİNİN İHALESİ

18 Mayıs 2018 Cuma 10:25

Trambolin oyun alanı yerinin ihalesi

Trambolin  oyun alanı yerinin ihalesi

                                          

                                                        

 

                                       AKÇAABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                                                                            

                                                   

            1- İlçemizin Dürbinar Mahallesi Sahil Kesimi  Park alanı içersinde bulunan,  Sargana Heykeli yanında ekli krokide  gösterilen yerde, genç ve  çocuklara yönelik Trambolin  oyun alanı yerinin; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45, 46 ve 47. Maddeleri uyarınca açık teklif arttırma usulü ile  (İhale tarihi ile 30/11/2018 tarihleri arası) sezonluk olarak kiraya verilecektir.

 

            2-İhalesi 28/05/2018 Pazartesi günü saat 14.00’ de  Belediyemiz  Hasan Saka Toplantı salonu ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

                        

3-İhaleye katılmak isteyenlerin;

    a)Tebligat için adres göstermesi,

    b)Kanuni ikametgah belgesi,

                c)Nüfus cüzdan Fotokopisi,

               d)Vekaleten girecekler için Noter Onaylı vekaletname

                e)Şirket olarak katılacaklar için Noter Onaylı  şirket yetki belgesi

                f)Sabıka kaydı olmadığına dair belge (Cumhuriyet Savcılığından)

                g)Belediyemize borcu olmadığına dair belge,

                h)İhaleye katılacak olanlar geçici ve ek teminatı  ihale saatinden önce Belediyemiz Tahsilat Şefliğine ödeyerek alacakları makbuzlar ile istenilen belgeleri Belediyemiz İhale Memurluğuna vermeleri şarttır. Banka teminat mektubu da verilebilir.

 

            4-Kiraya verilecek olan, genç ve çocuklara yönelik Trombolin oyun alanı yerinin    sezonluk kira bedeli KDV hariç 10.000,00  TL olup, geçici teminatı % 3 den 300,00 TL dir. Ek teminatı 2.500,00 TL dir.

 

           5- Katma Değer Vergisi ve her türlü vergi , resim ve harçlar ihaleyi alana aittir.

 

          6-İhale şartnamesi Belediyemiz Gelir Müdürlüğüne bağlı Belediyemiz İhale Memurluğunda görülebilir. KDV dahil 250,00 TL. karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacakların ihale şartnamesi alması zorunludur.

 

          Keyfiyet ilan olunur.09/05/2018

 

 

 

                                                                                               Şefik TÜRKMEN

                                                                                               Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

Okunma Sayısı: 62
2014 - Tüm hakları saklıdır.

Yazılım: CM BİLİŞİM