AKÇAABAT FOLKLOR DERNEĞİ

 

   horon-1.jpg

Folklor, diğer bir söyleyişle Halkbilimi; halkoyunlarından, örf ve adetlere, sözlü edebiyattan, müziğe, giyim kuşama ve yemeklere kadar halka ait ne varsa her şeyi içerisine alır. Kendine has kültür ürünlerini, gelenek ve göreneklerini, sahip olduğu yazılı ve sözlü kültür değerlerini bilmeyen ya da unutan bir millet veya bir topluluk ya da yöre insanları gelişemez ve zamanla yozlaşmaya yüz tutar.

     Zengin bir folklorik yapıya sahip ülkemizde Karadeniz bölgesi, farklı bir renk, farklı bir motif oluşturur. Bölgemiz türküleri, horonu, fıkraları, müziği, mutfağı, giyim kuşamı ve nüktedan insanlarıyla kültürel yapısını önemli oranda korumayı başarmıştır. Akçaabat, Karadeniz’in gizemli dokusuna ve kültürel mozaiğine birinci derecede motif olabilmiş şirin bir ilçedir. Bana Akçaabat’ın en belirgin özelliği nedir diye sorarsanız; folklorudur ve özellikle horonudur derim. Horon bölgemizin her yerinde güzeldir ama Akçaabat’ta bir başka güzeldir. Çok sayıda horon çeşidi vardır zengin ve değişik figürlerle oynanır. Bu kitapta, Akçaabat’ın kendine folklorik özellikleri, kuşaktan kuşağa geçen kültür mirası, alışkanlıkları ile birbirlerine bağlı, neşeli renkli insanlarına ve onların yaşayışlarına tanık olacaksınız..

     Bir ucuyla geçmişe uzanarak, günümüze ışık tutan kaynak kitap niteliğindeki bu eseri hazırlayan araştırmacı yazar hocamız Haydar GEDİKOĞLU’na ve yayında emeği geçen, katkısı olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

                                                

                                                                                                  Osman Nuri EKİM

                                                                                          Akçaabat Belediye Başkanı

horon-2.jpg

2014 - Tüm hakları saklıdır.

Yazılım: CM BİLİŞİM