MECLİS GÜNDEMİ

ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ

24 Kasım 2017 Cuma 10:29

ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ

ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ

            

 

 

                 

         

 

             AKÇAABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 

               Belediyemiz Meclisi 2017 Yılı Aralık Ay’ı toplantısını yapmak üzere 01/12/2017 Cuma günü saat 14.00’de toplanarak aşağıda gündemde yazılı maddeler için karar verecektir.

 

                İlan olunur.

 

 

 

 

 

 

Şefik TÜRKMEN

 

 

Belediye Başkanı

 

 

 

GÜNDEM :                                                                                                                                                                                                                                             

 

 1. Belediyemiz Meclisinin 2018 yılında yapacağı toplantıların başlama gün ve saatinin belirlenmesi.
 2. Belediyemiz Meclisinin 2018 yılında yapacağı Meclis Tatil ayının belirlenmesi.
 3. Yeni Gelen İmar Tadilatlarının görüşülmesi.
 4. İlçemiz Salacık, Darıca ve Kavaklı Mahalleleri sahil kesiminde öneri dolgu alanlarına ilişkin hazırlanan 1:5000 ölçekli Nazım ve 1:1000 ölçekli Uygulama Dolgu İmar Plan düzenlemelerinin görüşülmesi.
 5. İlçemiz Yaylacık Mahallesi sahil kesimi içerisinde Karayolu, Rekreasyon amaçlı 1:5000 ölçekli Nazım ve 1:1000 ölçekli Uygulama Dolgu İmar Planlarının yeniden değerlendirilmesi ile hazırlanan öneri dolgu amaçlı revizyon-ilave imar planlarının görüşülmesi.
 6. Belediyemiz Meclisinin 07/04/2017 tarih ve 57 sayılı Kararının tekrar değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi.
 7. İlçemiz Akçakale Mahallesi 140 ada 29 nolu parselin bulunduğu imar adasının kuzeyinde fiili olarak açılmamış imar yoluna isim verilmesi talebinin görüşülmesi.
 8. Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemize ait İlçemiz Kaleönü Mahallesi 198 ada 14 nolu parselin satılması hususunun görüşülmesi.
 9. 2016 yılı Sayıştay Denetim Raporunun Belediyemiz Meclisinin bilgisine sunulması.
 10. 2017 Mali Yılı Bütçesinde 3.000.000,00 TL’lik aktarma yapılması hususunun görüşülmesi.
 11. İmar Komisyonundan gelen dosyaların görüşülmesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okunma Sayısı: 1608
2014 - Tüm hakları saklıdır.

Yazılım: CM BİLİŞİM