DESTEK HİZMETLERİ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

 

SIRA NO

 

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

 

 

1

 

4109 Sayılı yasa gereği asker ailelerine yapılan yardımlar

(Tahkikat süresi)

1-T.C.Kimlik numarası

    - Bu numara alındıktan sonra talep sahibinin internet üzerinden oturum belgesi alınarak talep dilekçesi yazılarak talep formu doldurularak işlem başlatılır.

    - Zabıta tahkikatı ve maaş bağlama karar onayı.

 

5 dk.

 

                  4+3 gün

 

 

 

2

 

 

 

2886 İhale İşlemleri

1-T.C.Kimlik numarası

2- Vekil ise vekaletname

3- Şirket ise şirket yetki belgesi

4- Belediyemize borcu olmadığına dair belge

5- Tebligat adresi.

     (Matbu formatları mevcuttur.)

 

 

 

10 dk.

 

 

3

 

 

 

İş ve İşlemlerin Yürütülmesi

 

 

 

 

 

 

Vatandaşın kuruma girişteki ilk müracaatı güvenlik ve danışmadan Yazı İşleri Müdürlüğü’ne yönlendirilerek buradan birimimizle ilgili talepler işlem görmek üzere Destek Hizmetleri Müdürlüğünde konularına göre mevcut masalar oluşturularak vatandaşın beyanı esas kabul edilerek iş ve işlem başlatılır.Sonucu kendisine iletilir ve lüzumuz  belge istenmez.Kişinin talebi,yasalara göre uygun olmadığı tespit edildiğinde şikayet ve yargı yolunun açık olduğu kişiye tebliğ edilir.

 

 

5-10 dk.

 

4

 

 

Hizmetin elektronik ortamda sunulması

Başvuruların elektronik ortamda yapılması süreciyle ilgili olarak başvuru sahiplerine izletilmek üzere Belediyemiz Bilgi İşlemcisi tarafından Belediye web sayfasında yayınlanarak vatandaşın bilgilendirilmesi sağlanır.

 

5 dk.

 

5

 

 

Hizmet standardı oluşturma

Birim olarak ek-3 ‘e  göre oluşturulan hizmet standardı tablosunda hizmetin adı,başvuruda istenen belgeler,hizmetin ne kadar sürede tamamlanacağı ve şikayet mercileri belirtilerek hizmet birimi tarafından vatandaşların kolayca görebileceği panolara asılarak kurumsal internet sayfasında duyurulur.Hazırlanan örnek belgeler danışma masasına bırakılarak vatandaşlara istediğinde ücretsiz olarak verilir.

 

 

5 dk.

6

 

Başvurunun kabulü ve sonuçlandırılması

Bizzat veya havaleli yapılan başvurular incelenir ,anında giderilebilecek eksiklikler yazışmaya gerek kalmadan tamamlanır.Talep edilmesi halinde başvuru sahibine alındı belgesi verilir.Sonradan tespit edilen eksiklikler olumsuzluğa neden olması durumunda ilgiliye gerekçesiyle birlikte bildirilir.Varsa itiraz mercileri gösterilir.

 

 

5 dk.

        Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi,eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri 

 

:Destek Hiz.Müd.

 

İkinci Müracaat Yeri

 

: Belediye Başkanlığı

İsim

: Salih DURNA

İsim

: Şefik TÜRKMEN

Unvan

: Des.Hiz.Müd.V.

Unvan

: Belediye Başkanı

Adres

:Akçaabat Belediye Başk.

Adres

: Akçaabat Belediye Başk.

Tel .

: 462 227 08 76

Tel

: 462 227 13 10

Faks

: 462 227 08 76

Faks

: 462 227 13 11

e-Posta

: destek@akcaabat.bel.tr

e-Posta

 

: akcaabat@akcaabat.bel.tr

 

2014 - Tüm hakları saklıdır.

Yazılım: CM BİLİŞİM