MECLİS GÜNDEMİ

EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

25 Eylül 2019 Çarşamba 14:03

EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.
AKÇAABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

 

DAĞITIMLI

Sayı    :

69468431-105.02-E.6435

 

24/09/2019

Konu  :

2019 Yılı Ekim Ayı Belediye Meclis Gündemi İlanı

 

 

 

D O S Y A

 

 

        Aşağıda yer alan ilan metninin Belediyemiz hoparlöründen müteaddit defalar ilan edilerek ilan zaptının gönderilmesini ve Belediyemiz İnternet sitesinde ilan edilmesini rica ederim.

İLAN METNİ :

        Belediyemiz Meclisi 2019 Yılı Ekim Ayı toplantısını yapmak üzere 01/10/2019 Salı günü saat 14.00’de Belediyemiz Meclis salonunda toplanarak aşağıdaki gündemde yazılı maddeler için karar verecektir.
        İlan olunur.

2019 Yılı Ekim Ay’ı Belediye Meclis Toplantısı Gündemi
 

  1. Belediyemiz 2020 - 2024 yılları Stratejik Planının görüşülmesi.
  2. Belediyemiz 2020 yılı Performans Programının görüşülmesi. 
  3. Belediyemiz 2020 mali yılı Bütçesinin görüşülmesi.
  4. Belediyemiz 2020 yılına ait Gelir Tarifesinin görüşülmesi.

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Söğütlü Mahallesi 534 ada 1 parsel numaralı taşınmazın TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından devir alınması talebinin görüşülmesi.

 

 


 Osman Nuri EKİM
Belediye Başkanı

 

 

 

 

Okunma Sayısı: 411
2014 - Tüm hakları saklıdır.

Yazılım: CM BİLİŞİM