KAMU HİZMET STANDARTLARI


EVLENDİRME MEMURLUĞU

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Nikah İşlemleri

 

1.) Nüfus Cüzdanları (Fotoğraflı)

2.) Beş’er adet vesikalık fotoğraf

     (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)

Yabancı uyruklar vatandaşlar için;

1.) Çok Dilli Evlenme Ehliyet Belgesi

2.) Noter tasdikli Türkçe tercüme edilmiş pasaport belgesi

 

 

 

 

2 Gün

        

     Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri 

 

: Evlendirme Memurluğu

 

İkinci Müracaat Yeri

 

: Belediye Başkanlığı

İsim

: Turhan BEKTAŞOĞLU

İsim

: Osman Nuri EKİM

Unvan

: Evlendirme Memuru

Unvan

: Belediye Başkanı

Adres

: Atatürk Bulvarı No:99

Adres

: Akçaabat Belediye Başk.

Tel .

: 462 227 13 04

Tel

: 462 227 13 10

Faks

: 462 227 13 11

Faks

: 462 227 13 11

e-Posta

: akcaabat@akcaabat.bel.tr

e-Posta

 

: akcaabat@akcaabat.bel.tr

 

T.C.

AKÇAABAT BELEDİYESİ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

 

 

SIRA

 NO

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA VERİLEN DİLEKÇELERİN HAVALESİ

HAVALE SÜRESİ              

1

Birimlere Havale

15 dakika

2

Bizzat Belediye Başkanının Havalesi Gerekiyor ise

En geç 1 gün

 

 

 

      

       Belirtilen sürede havale işleminin yapılmaması halinde ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

       İlk Müracaat Yeri            :                                                                                                         İkinci Müracaat Yeri            :

       İsim                      :                                                                                         İsim                           :     Ali GÜNGÖR

       Unvan                  : Yazı İşleri Müdürü                                                                Unvan                        :     Başkan Yardımcısı                            

       Adres                   : Akçaabat Belediye Başkanlığı                                                Adres                          :     Akçaabat Belediye Başkanlığı

       Tel                                   : 0 462 227 13 00  / 211                                            Tel                              :     0 462 227 13 00 / 222     

       Faks                     : 0 462 227 00 45                                                                  Faks                           :     0 462 227 13 11

       E-Posta                : yaziisleri@akcaabat.bel.tr                                                  E- Posta                         :     akcaabat@akcaabat.bel.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

AKÇAABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

Sıra No.

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

1

Nakil Talebi

Nakil Gelen

Nakil Giden

Dilekçe

Hizmet Belgesi

Kurum Yazısı

15 gün

15 gün

 

2

Açıktan Atama Talebi

Dilekçe

15 gün

 

3

İş talebi

Dilekçe

CV

5 iş günü

4

Staj Talebi

Dilekçe

Öğrenim Belgesi

 

15 iş günü

5

Hizmet Belgesi Talebi

Dilekçe

Müdürlük Yazısı

2 iş günü

 

6

 

Yeşil Pasaport Talebi

 Dilekçe

 Fotoğraf

 Müdürlük Üst Yazısı

Dilekçe

 3 iş günü

10  iş günü

7

Çalışan Personelin Dilekçeleri

Müdürlük Üst yazısı

Dilekçe

15 iş günü

8

Şikayet-İstek ve Bilgi Edinme Dilekçeleri

 

Dilekçe

15 iş günü

 

 

 

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

 İlk Müracaat Yeri:                                                                                                                        İkinci Müracaat Yeri  :

 

                                                     

 İsim       : Hacı Kenan AKSOY                                                                                                                        İsim        : ALİ GÜNGÖR

Unvan   : İnsan Kay.ve Eğ.Müdürü                                                                                                                  Unvan     : Başkan Yardımcısı

Adres    : Akçaabat Belediye Başkanlığı                                                                                                         Adres      : Akçaabat Belediye Başkanlığı

Tel         : 0462 227 0045                                                                                                                             Tel           : 0462 227 0045

E-Posta :insankaynaklari@akçaabat .bel.tr                                                                                                     E-Posta   :  akcaabat@akcaabat.bel.tr

 

 

 

T.C.

AKÇAABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

MÜRACAAT YERİ

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Doğrudan Temin Ödemeleri

1-       1.000,00 TL üzerindeki ödemelerde Vergi borcu olmadığına dair belge

Mali Hizmetler Müdürlüğü

30 Dakika

Hakediş Ödemeleri

1-       Sosyal Güvenlik Prim Borcu  ve Vergi Borcu olmadığına dair belge

Mali Hizmetler Müdürlüğü

1 Saat

Geçici Teminat İadesi

1-       İlgili Müdürlükten Ödeme Yazısı

2-       Makbuz

3-       Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4-       Yetki Belgesi (Vekâletname, İmza sirküleri)  (Şirketler İçin)

Mali Hizmetler Müdürlüğü

10 Dakika

Kesin Teminat İadesi

1-       İlgili Müdürlükten Ödeme Yazısı

2-       Makbuz (Nakit Yatırılmış İse)

3-       Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4-       Borcu Yoktur Yazısı (SGK) (Yapım ve Hizmet Alım İşi)

5-       Yetki Belgesi (Vekâletname, İmza Sirküleri)  (Şirketler İçin)

Mali Hizmetler Müdürlüğü

10 Dakika

Fazla ve Yersiz Tahsilat

1-       Dilekçe (Yazı İşleri Müd.)

2-       Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3-       Makbuz

4-       İBAN numarası

Mali Hizmetler Müdürlüğü

10 Dakika

 

 

İlk Müracaat Yeri 

 

: Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

İkinci Müracaat Yeri

 

: Belediye Başkanlığı

İsim

: Osman BEKTAŞ

İsim

: Osman Nuri EKİM

Unvan

: Mali Hiz.  Müd.

Unvan

: Belediye Başkanı

Adres

:Akçaabat Belediye Başk.

Adres

: Akçaabat Belediye Başk.

Tel .

: 462 227 02 10

Tel

: 462 227 13 10

Faks

: 462 227 09 09

Faks

: 462 227 13 11

e-Posta

: malihizmetler@akcaabat.bel.tr

e-Posta

 

: akcaabat@akcaabat.bel.tr

 

 

T.C.

AKÇAABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

 

SIRA NO

 

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

 

 

1

 

Vatandaşın istek ve şikâyetlerine cevap vermek

Dilekçe veya sözlü olarak

 

Dilekçe 7-15 gün

Sözlü 5-15 dakika

 

 

2

 

Randevu Talepleri

1- Adı Soyadı

2- Randevu Talep Konusu

3- İletişim Bilgileri

 

1 Gün

        Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri 

 

: Özel Kalem Müd.

 

İkinci Müracaat Yeri

 

: Belediye Başkanlığı

İsim

: MUSTAFA MERSİNLİ

İsim

: Osman Nuri EKİM

Unvan

: Özel Kalem Müd.

Unvan

: Belediye Başkanı

Adres

:Akçaabat Belediye Başk.

Adres

: Akçaabat Belediye Başk.

Tel .

: 462 227 08 26

Tel

: 462 227 13 10

Faks

: 462 227 13 11

Faks

: 462 227 13 11

e-Posta

: ozelkalem@akcaabat.bel.tr

e-Posta

 

: akcaabat@akcaabat.bel.tr

 

 

 

T.C.

AKÇAABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

 

SIRA NO

 

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

 

 

1

 

Vatandaşın istek ve şikâyetlerine cevap vermek

Dilekçe, telefon veya sözlü olarak

 

Dilekçe 7-15 gün

Telefon, Sözlü 1-2 Gün

 

 

2

 

Atık Pil Toplama Talepleri

1- Adı Soyadı

2- İletişim Bilgileri

 

5 Gün

        Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri 

 

: Temizlik İşleri Müdürlüğü

 

İkinci Müracaat Yeri

 

: Belediye Başkanlığı

İsim

: ERDAL ERTEM

İsim

: ALİ GÜNGÖR

Unvan

: Temizlik İşleri Müdürü

Unvan

: Belediye Başkan Yard.

Adres

:Akçaabat Belediye Bşk.

Adres

: Akçaabat Belediye Bşk.

Tel .

: 462 227 08 26

Tel

: 462 227 13 07

Faks

: 462 227 13 00

Faks

: 462 227 13 11

e-Posta

: temizlik@akcaabat.bel.tr

e-Posta

 

: akcaabat@akcaabat.bel.tr

 

 

T.C.

AKÇAABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

I

 

SIRA NO

 

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

 

 

1

 

4109 Sayılı yasa gereği asker ailelerine yapılan yardımlar

(Tahkikat süresi)

1-T.C.Kimlik numarası

    - Bu numara alındıktan sonra talep sahibinin internet üzerinden oturum belgesi alınarak talep dilekçesi yazılarak talep formu doldurularak işlem başlatılır.

     -Talep sahibinin il dışındaki nüfus, gayrimenkul kaydı, emlak ve Belediyelerle ilgili bilgileri içeren yazıları birim olarak yazılıp,istenerek sonucu takip sahibine bildirilmesi.

     - Zabıta tahkikatı ve maaş bağlama karar onayı.

 

5 dk.

 

                 

                  5 gün

 

                  4+3 gün

 

 

 

2

 

 

 

2886 İhale İşlemleri

1-T.C.Kimlik numarası

2- Vekil ise vekaletname

3- Şirket ise şirket yetki belgesi

4- Belediyemize borcu olmadığına dair belge

5- Tebligat adresi.

     (Matbu formatları mevcuttur.)

 

 

10 dk.

 

 

3

 

 

 

İş ve İşlemlerin Yürütülmesi

 

 

 

 

 

 

Vatandaşın kuruma girişteki ilk müracaatı güvenlik ve danışmadan Yazı İşleri Müdürlüğü’ne yönlendirilerek buradan birimimizle ilgili talepler işlem görmek üzere Destek Hizmetleri Müdürlüğünde konularına göre mevcut masalar oluşturularak vatandaşın beyanı esas kabul edilerek iş ve işlem başlatılır.Sonucu kendisine iletilir ve lüzumuz  belge istenmez.Kişinin talebi,yasalara göre uygun olmadığı tespit edildiğinde şikayet ve yargı yolunun açık olduğu kişiye tebliğ edilir.

 

 

5-10 dk.

 

4

 

 

Hizmetin elektronik ortamda sunulması

Başvuruların elektronik ortamda yapılması süreciyle ilgili olarak başvuru sahiplerine izletilmek üzere Belediyemiz Bilgi İşlemcisi tarafından Belediye web sayfasında yayınlanarak vatandaşın bilgilendirilmesi sağlanır.

 

5 dk.

 

5

 

 

Hizmet standardı oluşturma

Birim olarak ek-3 ‘e  göre oluşturulan hizmet standardı tablosunda hizmetin adı,başvuruda istenen belgeler,hizmetin ne kadar sürede tamamlanacağı ve şikayet mercileri belirtilerek hizmet birimi tarafından vatandaşların kolayca görebileceği panolara asılarak kurumsal internet sayfasında duyurulur.Hazırlanan örnek belgeler danışma masasına bırakılarak vatandaşlara istediğinde ücretsiz olarak verilir.

 

 

5 dk.

6

 

Başvurunun kabulü ve sonuçlandırılması

Bizzat veya havaleli yapılan başvurular incelenir ,anında giderilebilecek eksiklikler yazışmaya gerek kalmadan tamamlanır.Talep edilmesi halinde başvuru sahibine alındı belgesi verilir.Sonradan tespit edilen eksiklikler olumsuzluğa neden olması durumunda ilgiliye gerekçesiyle birlikte bildirilir.Varsa itiraz mercileri gösterilir.

 

 

5 dk.

        Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi,eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri 

 

:Destek Hiz.Müd.

 

İkinci Müracaat Yeri

 

: Belediye Başkanlığı

İsim

: METİN KUVVET

İsim

: Osman Nuri EKİM

Unvan

: Des.Hiz.Müd.

Unvan

: Belediye Başkanı

Adres

:Akçaabat Belediye Başk.

Adres

: Akçaabat Belediye Başk.

Tel .

: 462 227 08 76

Tel

: 462 227 13 10

Faks

: 462 227 08 76

Faks

: 462 227 13 11

e-Posta

: destek@akcaabat.bel.tr

e-Posta

 

: akcaabat@akcaabat.bel.tr

 

 

 

 

 

 

T.C.

AKÇAABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

S.N

VATANDAŞA SUNULAN 
HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

1

İş makinesi kiralanması

  1) Dilekçe, 2) Makbuz.

5 gün

2

İmar Yollarının Açılması

- Dilekçe

1 Ay (iş programı yüküne göre değişebilir)

3

Yol Genişletme

- Dilekçe

1 Ay (iş programı yüküne göre değişebilir)

4

Asfalt Serim ve Asfalt Yama Yapılması Talebi

   1)Dilekçe, 2)Telefon

   (Asfalt sezonu içinde olduğu sürede) 45 Gün

5

Bordür - Tretuvar Yapım Talebi

1)Dilekçe, 2)Telefon

1 Ay (iş programı yüküne göre değişebilir)

6

Yol Tamir ve Bakım İşleri, Küçük Asfalt Yamalar

1)Dilekçe, 2)Telefon

10 gün

7

Kar Küreme ve Buzlanmayı Önleyici Çalışmalar

1)Dilekçe, 2)Telefon

Gün İçerisinde

8

İş Deneyim, İş Bitirme, İş Durum Belgelerinin Verilmesi

- Dilekçe
 

3 Gün

9

Hafriyat ve Moloz Kaldırma Çalışmaları

1) Dilekçe, 2) Makbuz.

5 Gün

 

 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine  ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat

İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
Eposta 

 

: Mustafa BERBER
: Fen İşleri Müdürü V.
: Fen İşleri Hizmet Binası
: 0 462 227 1315
: 0 462 227 13 08 
: fenisleri@akcaabat.bel.tr

İkinci Müracaat

İsim
Unvan  
Adres
Tel
Faks
Eposta : ALİ GÜNGÖR
: Başkan Yardımcısı 
: Belediye Hizmet Binası
: 0 462 227 13 00  
: 0 462 227 13 11
: bilgi@akcaabat.bel.tr

T.C.

AKÇAABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HUKUK İŞLERİ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

 

 

 

(EN GEÇ)

 

1

Belediyenin açmış olduğu veya Belediyeye açılmış davaları yürütmek

1-Dava Dilekçesi

 Yasal süresi içinde

 

2-Davaya ilişkin bilgi- belgeler

 

3-Dava sonuçlarını bildirir tebligatlar

 

2

İcra Takiplerini Yürütmek

1-Şikayet dilekçesi

 Yasal süresi içinde

 

2-İcra Takip Talebi

 

3-Ödeme emri

 

3

Vatandaşa daha hızlı ve etkin hizmet verebilmek kapsamında Hukuki Görüş vermek

 1-Hukuki Görüş Talebi

 Yasal süresi içinde

 

 2-Hukuki Görüş

 
     

  Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 
 
 
 
     
     
     

İlk Müracaat Yeri

Hukuk İşleri Müdürlüğü

İkinci Müracaat Yeri

Belediye Başkanlığı

 

İsim

OSMAN MUMCU

İsim

Osman Nuri EKİM

 

Unvan

Avukat

Unvan

Belediye Başkanı

 

Adres

Akçaabat Belediye Başkanlığı

Adres

Akçaabat Belediye Başkanlığı

 

Tel.

462 228 89 99

Tel.

462 227 13 10

 

Fax

462 228 88 99

Fax

462 227 13 11

 

e - Posta

hukuk@akcaabat.bel.tr

e - Posta

akcaabat@akcaabat.bel.tr

 

 

T.C.

AKÇAABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNE

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

S.NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ                       (En Geç)

 
 
 

1

2. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı

1- İmar durumu                                                                                                                                                                             2- Emisyon izni                                                                                                                                                 3- Deşarj ve bağlantı belgesi                                                                                                                      4- Kapasite raporu                                                                                                                                          5- Oda sicil kaydı ve faaliyet belgesi                                                                                                          6- Kira kontratı ve tapu fotokopisi                                                                                                           7- Sağlık korunma bandı projesi                                                                                                                8- Bayilik sözleşmesi                                                                                                                                    9- Yapı kullanma izin belgesi                                                                                                                     10- İşletme belgesi                                                                                                                                     11- Yol geçiş izin belgesi                                                                                                                             12- Trafik komisyon kararı                                                                                                                             13- İtfaiye raporu                                                                                                                                        14- TSE hizmet yeterlilik belgesi                                                                                                            15- Şirketse ticaret sicil belgesi                                                                                                             16- TİSKİ' den uygunluk yazısı                                                                                                                   17- Çevresel gürültü seviyesini gösterir rapor

5 GÜN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

3. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı

1- Yapı kullanma izin belgesi                                                                                                                              2- Kira kontratı veya tapu fotokopisi                                                                                                           3- Oda faaliyet belgesi ve oda sicil kaydı                                                                                                 4- İtfaiye raporu                                                                                                                                                    5- Ustalık belgesi                                                                                                                                               6- Ticaret sicil gazetesi                                                                                                                                        7- Atık yağların geri dönüşümü ile ilgili rapor veya sözleşme                                                                     8- Toplam makinelerin motor gücü                                                                                                                              9- Çevresel gürültü seviyesini gösterir rapor                                                                                                    10- Vergi levhası                                                                                                                                                   11- TİSKİ' den bağlantı izni belgesi (Üretim varsa) 

5 GÜN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

 Sıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalişma Ruhsatı

1- Yapı kullanma izin belgesi (eski bina ise irat kaydı)                                                                                                                              2- Tapu fotokopisi                                                                                                                                                   3- Kira kontratı                                                                                                                                                             4- Vergi levhası                                                                                                                                                               5- Esnaf sicil kaydı ve oda faaliyet belgesi                                                                                                    6- Şirket ise ticaret sicil kaydı ve oda kaydı, şirket sözleşmesi, imza sirküsü                                                                                                                                                                                                         7- Ustalık belgesine tabi iş kolu ise ustalık belgesi                                                                                       8- Kimlik fotokopisi ve ikametgah belgesi (vukuatlı nüfus kayıt örneği)                                                                                                                               9- Yangın söndürme cihazı faturası ya da gerekiyorsa itfaiye raporu                                                        

1 GÜN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4

Umuma Açık İşyerleri Açma Ruhsatı

1- Yapı kullanma izin belgesi (eski bina ise irat kaydı)                                                                                                                              2- Tapu fotokopisi                                                                                                                                                 3- Kira kontratı                                                                                                                                                    4- Vergi levhası                                                                                                                                                      5- Esnaf sicil kaydı ve oda faaliyet belgesi                                                                                                    6- Emliyetten görüş alınması                                                                                                                            7- Sabıka kaydı                                                                                                                                                        8- Mesul müdürlük belgesi                                                                                                                              9- Muvafakatname                                                                                                                                                10- Sağlık raporu                                                                                                                                               11- Spor amaçlı tesislerden onay  belgesi                                                                                                                                                                                                             12- Şirket ise ticaret sicil kaydı ve oda kaydı, şirket sözleşmesi                                                                                          13- Kimlik fotokopisi ve ikametgah belgesi (vukuatlı nüfus kayıt örneği)                                                                                                                                     14- Yangın söndürme cihazı faturası ya da gerekiyorsa itfaiye raporu                                     

1 AY

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5

Mesul Müdür Belgesi

1- Dilekçe                                                                                                                                                                    2- İşverenin mesul müdüre noter vekaleti                                                                                                   3- Mesul müdürün vukuatlı nüfus kağıt örneği                                                                                          4- Mesul müdürün adli sicil kaydı                                                                                                                                  5- İşyerinin ruhsatı ve vergi levhası fotokopisi                                                                                       6- Bulaşıcı hastalık taşımadığına dair sağlık raporu

1 GÜN

 
 
 
 
 
 

6

Hafta Tatili Ruhsatı

1- Dilekçe

1 GÜN

 
 
          
          

                       Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 
 
 
 

İlk Müracaat Yeri     :

Zablta Müdürlüğü

 

İkinci Müracaat Yeri:

Belediye Başkanlığı

  

İsim                              :

Muhammet ŞENTÜRK

 

İsim                               :

Osman Nuri EKİM

  

Unvan                          :

Zabıta Müdürü

 

Unvan                           :

Belediye Başkanı

  

Adres                           :

Akçaabat belediye Başkanlığı

 

Adres                            :

Akçaabat belediye Başkanlığı

  

Telefon                       :

0462 277 13 14

 

Telefon                        :

0462 227 13 13

  

Faks                              :

0462 227 13 11

 

Faks                               :

0462 227 13 11

  

e-Posta                       :

zabita@akcaabat.bel.tr

 

e-Posta                        :

akcaabat@akcaabat.bel.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

 

AKÇAABAT BELEDİYESİ

 

GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

 

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 
     

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

 

1

Sicil Açma ve Güncelleme

1. TC Kimlik No

3 dk.

 

2. Adres ve Telefon Bilgileri

 

3. Firma Kaşesi (Kurum ise)

 

 

 

2

Emlak Bildirimi

  1. Vergi Bildirimi

5 dk.

 

(Bina -Arsa- Arazi)

  2. Tapu Fotokopisi

 

 

  3. TC Kimlik No

 

 

  4. Vekaletname (Vekil ise)

 

 

  5.Bina Bildirimi için (İnşaat Ruhsatı veya Yapı Kulanma Belgesi)

 

3

Çevre Temizlik Vergisi Bildirimi

1. Vergi Bildirimi

5 dk.

 

2. Vergi Levhası

 

3. Kira Kontratı (Kiracı ise)

 

4. Vekaletname (Vekil ise)

 

 

 

4

İlan ve Reklam Vergisi Beyanı

1. Vergi Beyannamesi

5 dk.

 

(Broşür, Afiş, Bez ilan vs.)

2. İzin Belgesi (Bez Afiş için Zabıta Müdürlüğü’nden)

 

 

3. Fatura (Yeni Tabelalar için)

 

 

4. Vekaletname (Vekil ise)

 

 

 

 

5

Genel Tahakkuk İşlemleri

1. Belediyenin İlgili Biriminden Alınan Tahakkuk Evrakı

3 dk.

 
 

6

Eğlence Vergisi Hk.

1. Beyan (Yeni açılışlarda)

2 dk.

 

7

Tahsilat İşlemleri

1. TC Kimlik No veya Mükellef Sicil No

2 dk.

 

(Kredi Kartı-Nakit)

 

8

İnternet ile Borç Ödeme

1. TC Kimlik No veya Mükellef Sicil No

5 dk.

 

2. Şifre, Kredi Kartı Bilgileri

 

 

 

9

Telefon ile Borç Sorgulama

1. TC Kimlik No veya Mükellef Sicil No

2 dk.

 
 

10

Emlak Bildirim (Sicil Bilgileri) Dökümü

1. TC Kimlik No veya Mükellef Sicil No

2 dk.

 

Emlak Vergisi Değeri (Rayiç Değer)

 

11

Borç Ekstresi Dökümü

1. TC Kimlik No veya Mükellef Sicil No

3 dk.

 
 

12

Gayrimenkul Kaydı Kontrolü

1. TC Kimlik No veya Mükellef Sicil No

3 dk.

 

(Yeşil Kart – Sosyal Yardım)

 

13

Düzeltme ve İade İşlemleri

1. TC Kimlik No

7 Gün

 

2. Dilekçe

 

3. Tahsilat Makbuzu Asılları

 

 

 

14

Hiçbir geliri olmayanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerin

  1.Form

  3 dk.

 

  2.Sağlık kurulu raporu

 
     

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri

 

İkinci Müracaat Yeri

 

 

İsim

Kaya YEMİŞ

İsim

ALİ GÜNGÖR

 

Unvan

Gelir Müdürü

Unvan

Başkan Yardımcısı

 

Adres

Akçaabat Belediyesi Ana Hizmet Binası

Adres

Akçaabat Belediyesi Ana Hizmet Binası

 

Tel

0462 227 00 75

Tel

0 462 227 13 07

 

Faks

0462 227 00 75

Faks

0 462 227 13 11

 

E-Posta

kayayemis60@hotmail.com

E-Posta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

AKÇAABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ (EN GEÇ)

 

     1.

 

Yapı Ruhsatı

1-Dilekçe

2-Tapu Fotokopisi

3-İmar durumu belgesi

4-Aplikasyon krokisi

5-Yapı Denetim hizmet sözleşmesi(200m² den büyük inşaatlarda)

6-Yapı Denetim Taahhütname

7-Yapıya İlişkin Bilgi Formu (200 m2’den Büyük İnşaatlarda)

8-Yapı Denetim Şirket Evrakları (200 m2’den Büyük İnşaatlarda)

9-Yapı Denetim Ödendi Dekontu (200 m2’den Büyük İnşaatlarda)

10- Vergi Dairesi Harç Makbuzu

11- Şantiye Şefi Taahhütnamesi

12-Müteahhit-Şantiye Şefi Sözleşmesi

13-Şantiye Şefi Evrakları (Kimlik fotokopisi, ikametgah, imza sirküleri, diploma fotokopisi.

14-Hafriyat Evrakları

15-(Varsa) Vekaletname

16-Müteahhit Ticaret Odası Kaydı (500 m²’den Büyük İnşaatlarda)

17-Müteahhit’e Ait Vergi Levhası Fotokopisi

18-Yapım Sözleşmesi

19-Mimari Proje – 5 Takım

20-Statik Proje – 5 Takım

21-Elektrik Tesisat Projesi(TELEKOM ve TEDAŞ onaylı) – 5 Takım

22-Sıhhi Tesisat Projesi – 5 Takım

23-Isı Yalıtım Projesi – 5 Takım

24-Kalorifer Tesisatı – 5 Takım

25-Asansör Tesisatı Projesi – 5 Takım

26-Statik Hesaplar – 1 Takım

27-Harita Tus Evrakları

28-Zemin Etüdü Raporu

29-Proje Müelliflerinin Taahhütnameleri

30   Gün

2.

Yapı Kullanma İzin Belgesi

1- Dilekçe

2-Tapu Fotokopisi

3-Yapı Ruhsat Fotokopisi

4-Enerji Kimlik Belgesi

5-Asansör belgesi

5      Gün

3.

İmar Durumu

 

1- Dilekçe

2-Tapu Fotokopisi

3-İmar Durumu Harç Belgesi

4-Başvuru sahibi mal sahibi değilse, başvuru sahibi adına düzenlenmiş vekalet

5 Gün

 

4.

Kat İrtifakı

1-Ruhsat Fotokopisi

2-Tapu Fotokopisi

3-Kat İrtifakı Projesi (3 Takım)

3 Gün

1.   

Kat Mülkiyeti

1-Tapu Fotokopisi

2-Yapı Kullanma İzinleri

3-Mimari Proje (Kat irtifakı yoksa)–3 Takım

4- Vaziyet Planı, bağımsız bölüm planı ve röperli kroki (Harita mühendisince hazırlancak)

3 Gün

2.   

Hakediş Ödenmesi

1-Hakediş Dosyası-3 Takım

2-Yapı Denetim Ödendi Dekont ve Faturası

3 Gün

3.   

Kamulaştırma

1-Kimlik Fotokopisi

2-Tapu Fotokopisi

60 Gün

4.   

Yola Terk-İhdas

1-Dilekçe

2-Tapu Fotokopisi

3-Kadastro Kontrol Evrakı

4-Beyanname (4 Takım)

5-Aplikasyon Krokisi

6-İmar Durumu

7-Alan Hesapları

8-Ölçü Krokisi

9-Harita Müh.Kaşesi / Onayı-Kadastro Onayı

15 Gün

5.   

 

Tevhid-İfraz

1-Dilekçe

2-Tapu Fotokopisi

3-Kadastro Kontrol Evrakı

4-Beyanname (4 Takım)

5-Aplikasyon Krokisi

6-İmar Durumu

7-Alan Hesapları

8-Ölçü Krokisi

9- Harita Mh.Kaşesi / Onayı-Kadastro Onayı

15 Gün

6.   

Adres ve Numarataj

1-Tapu Fotokopisi

2 Gün

7.   

Plan Tadilatı

1-Dilekçe

2-Tapu Fotokopisi

3-Aplikasyon Krokisi

4-Yetkili Şehir Plancısının hazırladığı plan

5- Belediye Meclis Kararı

6-Büyükşehir Belediyesi Meclisi Onayı

60 Gün

8.   

 

18.Madde Uygulamaları

1-Tapu Kayıtları

2-Kadastro ve İmar Paftaları

3-Kadastro Takeometrik Ölçüsü

4-Tescil Edilmiş Uygulamalar

60 Gün

9.   

 

İmar Plan Yapımı

1-Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporları

2-Tarım İl Müd.ve diğer kurumların görüşü

3-Halihazır Harita

4-Belediye Meclis Kararı

5- Büyükşehir Belediyesi Meclisi Onayı

90 Gün

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

     

       Belirtilen sürede havale işleminin yapılmaması halinde ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

       İlk Müracaat Yeri            :                                                                                                         İkinci Müracaat Yeri            :

       İsim                      : MURAT AKKAYA                                                                İsim               :     ALİ GÜNGÖR

       Unvan                  : İmar ve Şehircilik Müdürü                                                               Unvan                                    :     Başkan Yardımcısı                      

       Adres                   : Akçaabat Belediye Başkanlığı                                             Adres                          :     Akçaabat Belediye Başkanlığı

       Tel                                   : 0 462 227 13 00  / 250                                                                   Tel                               :     0 462 227 13 00 / 222     

       Faks                     : 0 462 227 13 11                                                                  Faks                            :     0 462 227 13 11

       E-Posta                : yaziisleri@akcaabat.bel.tr                                                  E- Posta                      :     akcaabat@akcaabat.bel.tr

 

                                                                                                                      

 

 

2014 - Tüm hakları saklıdır.

Yazılım: CM BİLİŞİM