MECLİS GÜNDEMİ

MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ

27 Nisan 2017 Perşembe 09:39

MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ

MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ

AKÇAABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Meclisi 2017 Yılı Mayıs Ay’ı toplantısını yapmak üzere 02/05/2017 Salı günü saat 14.00’de toplanarak aşağıda gündemde yazılı maddeler için karar verecektir.

İlan olunur.

 

 

 

Şefik TÜRKMEN

 

 

Belediye Başkanı

 

 

 

GÜNDEM :

  1. 2016 Mali Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi

  2. Belediyemiz Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu görev süresinin belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması.

  3. İmar Komisyonundan gelen dosyaların görüşülmesi.

  4. İlçemiz Yıldızlı Mahallesi F43D23D3C-F43D23C4D pafta, 132 ada, 174 nolu parseldeki binanın çatısında yapılmak istenen tadilat talebinin görüşülmesi.

  5. Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 06/01/2017 tarih ve 09 sayılı kararı ile onaylanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ait Belediyemiz Meclisinin 06/01/2017 tarih ve 09 sayılı kararına ilişkin 17/03/2017-17/04/2017 arasındaki aslı ilanına yapılan itirazların görüşülmesi.

  6. Trabzon Büyükşehir Belediye Encümeninin 03/01/2017 tarih ve 04 sayılı kararı ile onaylanan, İlçemiz Akçakale Mahallesi 233 ada, 43 ve 44 nolu parsellerde imar uygulamasına ait Belediyemiz Encümeninin 11/07/2016 tarih ve 449 sayılı kararına ilişkin 17/03/2017-17/04/2017 arasındaki aslı ilanına yapılan itirazların görüşülmesi.

  7. Uçarsu Mahallesi Orman Kadastrosu için bilirkişi listesinin belirlenmesinin görüşülmesi.

  8. Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Toprak döküm ücretlerinin taksitlendirilmesi hususunun görüşülmesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okunma Sayısı: 1225
2014 - Tüm hakları saklıdır.

Yazılım: CM BİLİŞİM