MECLİS GÜNDEMİ

NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

27 Mart 2017 Pazartesi 11:17

NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

             AKÇAABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 

               Belediyemiz Meclisi 2017 Yılı Nisan Ay’ı toplantısını yapmak üzere 03/04/2017 Pazartesi günü saat 14.00’de toplanarak aşağıda gündemde yazılı maddeler için karar verecektir.

 

                İlan olunur.

 

 

 

 

 

 

Şefik TÜRKMEN

 

 

Belediye Başkanı

 

 

 

GÜNDEM :                                                                                                                                                                                                                                            

 1. Belediyemiz Encümeninde görev yapmak üzere Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından 3(Üç) Üyenin seçiminin yapılması.
 2. Belediyemiz İmar Komisyonunun görev süresinin belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması.
 3. Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonunun görev süresinin belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması.
 4. Belediyemiz Çevre Komisyonunun görev süresinin belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması.
 5. Belediyemiz 2016 Mali Yılı faaliyet raporunun görüşülmesi.
 6. Denetim raporunun okutularak Meclisinin bilgilendirilmesi.
 7. İmar Komisyonundan gelen dosyaların görüşülmesi.
 8. Yeni gelen imar tadilatlarının görüşülmesi.
 9. İlçenin Uçarsu Mahallesinde bulunan 180 ada, 1 nolu parselle ilgili talebin görüşülmesi.
 10. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün çalışma yönetmeliğine 1(Bir) madde eklenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
 11. Derecik Mahallesinde G43A02C2C-03D1D pafta,109 ada ve 145 nolu parseldeki Kur’an Kursu binasının çatısında yapılmak istenen tadilatın görüşülmesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okunma Sayısı: 1092
2014 - Tüm hakları saklıdır.

Yazılım: CM BİLİŞİM