MECLİS GÜNDEMİ

TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEMİ

22 Haziran 2017 Perşembe 17:59

TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEMİ

TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEMİ

                                                                  

                 

         

                 AKÇAABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 

               Belediyemiz Meclisi 2017 Yılı Temmuz Ay’ı toplantısını yapmak üzere 03/07/2017 Pazartesi günü saat 14.00’de toplanarak aşağıda gündemde yazılı maddeler için karar verecektir.

 

                İlan olunur.

 

 

 

 

 

Şefik TÜRKMEN

 

 

Belediye Başkanı

 

 

 

GÜNDEM :                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

  1. İmar Komisyonundan gelen dosyaların görüşülmesi.
  2. Yeni Gelen İmar Tadilatlarının görüşülmesi
  3. İlçemiz Yıldızlı Mahallesi Mavra Bölgesi’nde Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 22/11/2016 tarih ve 648 sayılı kararı ile onaylanan 1:5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve söz konusu planlama bölgesine ilişkin hazırlanan 1:1000 ölçekli Uygulama İmar planının görüşülmesi.
  4. İlçemiz Ortamahalle Mahallesi’nde Belediyemiz adına tescilli 107 ada 3 ve 5 nolu parsellerin, Akçaabat Kaymakamlığı adına yapılacak yeni Hükümet Konağı için, İçişleri Bakanlığına tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
  5. İlçemiz Söğütlü Mahallesi 146 ada, 67 nolu parseldeki binanın çatısında yapılmak istenen tadilatın görüşülmesi.
  6. İlçemiz Ambarcık Mahallesi ile Demirkapı Mahallesi sınırının yeniden düzenlenmesi talebinin görüşülmesi
  7. Ayana Tepesi Bölgesine Kamu yatırımı yapmak üzere mera tahsis amacı değişikliği yapılması hususunun görüşülmesi.
  8. Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemize devri yapılan taşınmazların ruhsatlandırılması hususunun görüşülmesi.
Okunma Sayısı: 1158
2014 - Tüm hakları saklıdır.

Yazılım: CM BİLİŞİM