açıklama

Zabıta

T.C.
AKÇAABAT BELEDİYESİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

 

SIRA NO

 

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ

(En Geç)

1

2. Sınıf gayri sıhhi müessese açma ruhsatı

1- İmar durumu

2- Emisyon izni

3- Deşarj ve bağlantı belgesi

4- Kapasite raporu

5- Oda sicil kaydı ve faaliyet belgesi

6- Kira kontratı ve tapu fotokopisi

7- Sağlık korunma bandı projesi

8- Bayilik sözleşmesi

9- Yapı kullanma izin belgesi

10- İşletme belgesi

11- Yol geçiş izin belgesi

12- Trafik komisyon kararı

13- İtfaiye raporu

14- TSE hizmet yeterlilik belgesi

5 Gün

2

3.Sınıf Gayri Sıhhi

Müessese Açma Ruhsatı

1- Yapı kullanma izin belgesi

2- Kira kontratı veya tapu fotokopisi

3- Oda faaliyet belgesi ve oda sicil kaydı

4- İtfaiye raporu

5- Ustalık belgesi

6- Ticaret sicil gazetesi

7- Atık yağların geri dönüşümü ile ilgili rapor veya sözleşme

8- Toplam makinelerin motor gücü

9- Çevresel gürültü seviyesini gösterir rapor

5 Gün

3

Sıhhi müessese işyeri açma ve

çalışma ruhsatı

1-Yapı kullanma izin belgesi (eski bina ise irat kaydı)

2- Topu fotokopisi

3- Kira kontratı

4- Vergi levhası

5- Esnaf sicil kaydı ve oda faaliyet belgesi

6- Şirket ise ticaret sicil kaydı ve oda kaydı, şirket sözleşmesi

7- Ustalık belgesine tabi iş kolu ise ustalık belgesi.

8- Kimlik fotokopisi ve ikametgah belgesi (vukuatlı nüfus kayıt örneği)

9- Ölçü ve tartı aleti varsa muayene kartı

10- Yangın söndürme cihazı faturası yada gerekiyorsa itfaiye raporu

1 Gün

4 Umuma açık işyerleri açma ruhsatı

1- Yapı kullanma izin belgesi (eski bina ise irat kaydı)

2- Tapu fotokopisi

3- Kira kontratı

4- Vergi levhası

5- Esnaf sicil kaydı ve oda faaliyet belgesi

6- Şirket ise ticaret sicil kaydı ve oda kaydı, şirket sözleşmesi

7- Kimlik fotokopisi ve ikametgah belgesi (vukuatlı nüfus kayıt örneği)

8- Yangın söndürme cihazı faturası yada gerekiyorsa itfaiye raporu

1 Ay

5 Mesul Müdür Belgesi

1- Dilekçe

2- İşverenin mesul müdüre noter vekaleti

3- Mesul müdürün vukuatlı nüfus kayıt örneği

4- Mesul müdürün adli sicil kaydı

5- İşyerinin ruhsatı ve vergi levhası fotokopisi

6- Bulaşıcı hastalık taşımadığına dair sağlık raporu

1 Gün

 

 

 

 

 

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

İlk Müracaat Yeri  : Zabıta Müdürlüğü                                           İkinci Müracaat Yeri : Belediye Başkanlığı

İsim                       : Erdal ERTEM                                                 İsim                            :  Osman Nuri EKİM

Unvan                    : Zabıta Müdürü                                                Unvan                        :  Belediye Başkanı

Adres                     : Akçaabat Belediye Başk.                                Adres                         :  Akçaabat Belediye Başk.

Telefon                  : 0462 227 13 14                                               Telefon                      :  0462 227 13 13

Faks                       : 0462 227 13 11                                               Faks                           :  0462 227 13 11

E-Posta                   : zabita@akcaabat.bel.tr                                   E-Posta                        :  akcaabat@akcaabat.bel.tr  

T.C.
AKÇAABAT BELEDİYESİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

 

SIRA NO

 

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ

(En Geç)

1

2. Sınıf gayri sıhhi müessese açma ruhsatı

1- İmar durumu

2- Emisyon izni

3- Deşarj ve bağlantı belgesi

4- Kapasite raporu

5- Oda sicil kaydı ve faaliyet belgesi

6- Kira kontratı ve tapu fotokopisi

7- Sağlık korunma bandı projesi

8- Bayilik sözleşmesi

9- Yapı kullanma izin belgesi

10- İşletme belgesi

11- Yol geçiş izin belgesi

12- Trafik komisyon kararı

13- İtfaiye raporu

14- TSE hizmet yeterlilik belgesi

5 Gün

2

3.Sınıf Gayri Sıhhi

Müessese Açma Ruhsatı

1- Yapı kullanma izin belgesi

2- Kira kontratı veya tapu fotokopisi

3- Oda faaliyet belgesi ve oda sicil kaydı

4- İtfaiye raporu

5- Ustalık belgesi

6- Ticaret sicil gazetesi

7- Atık yağların geri dönüşümü ile ilgili rapor veya sözleşme

8- Toplam makinelerin motor gücü

9- Çevresel gürültü seviyesini gösterir rapor

5 Gün

3

Sıhhi müessese işyeri açma ve

çalışma ruhsatı

1-Yapı kullanma izin belgesi (eski bina ise irat kaydı)

2- Topu fotokopisi

3- Kira kontratı

4- Vergi levhası

5- Esnaf sicil kaydı ve oda faaliyet belgesi

6- Şirket ise ticaret sicil kaydı ve oda kaydı, şirket sözleşmesi

7- Ustalık belgesine tabi iş kolu ise ustalık belgesi.

8- Kimlik fotokopisi ve ikametgah belgesi (vukuatlı nüfus kayıt örneği)

9- Ölçü ve tartı aleti varsa muayene kartı

10- Yangın söndürme cihazı faturası yada gerekiyorsa itfaiye raporu

1 Gün

4 Umuma açık işyerleri açma ruhsatı

1- Yapı kullanma izin belgesi (eski bina ise irat kaydı)

2- Tapu fotokopisi

3- Kira kontratı

4- Vergi levhası

5- Esnaf sicil kaydı ve oda faaliyet belgesi

6- Şirket ise ticaret sicil kaydı ve oda kaydı, şirket sözleşmesi

7- Kimlik fotokopisi ve ikametgah belgesi (vukuatlı nüfus kayıt örneği)

8- Yangın söndürme cihazı faturası yada gerekiyorsa itfaiye raporu

1 Ay

5 Mesul Müdür Belgesi

1- Dilekçe

2- İşverenin mesul müdüre noter vekaleti

3- Mesul müdürün vukuatlı nüfus kayıt örneği

4- Mesul müdürün adli sicil kaydı

5- İşyerinin ruhsatı ve vergi levhası fotokopisi

6- Bulaşıcı hastalık taşımadığına dair sağlık raporu

1 Gün

 

 

 

 

 

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

İlk Müracaat Yeri  : Zabıta Müdürlüğü                                           İkinci Müracaat Yeri : Belediye Başkanlığı

İsim                       : Erdal ERTEM                                                 İsim                            :  Osman Nuri EKİM

Unvan                    : Zabıta Müdürü                                                Unvan                        :  Belediye Başkanı

Adres                     : Akçaabat Belediye Başk.                                Adres                         :  Akçaabat Belediye Başk.

Telefon                  : 0462 227 13 14                                               Telefon                      :  0462 227 13 13

Faks                       : 0462 227 13 11                                               Faks                           :  0462 227 13 11

E-Posta                   : zabita@akcaabat.bel.tr                                   E-Posta                        :  akcaabat@akcaabat.bel.tr  


Stratejik Planİç Konrol Eylem PlanıHava DurumuPerformans Programı
EtkinliklerYayınlarımızKariyer Merkeziİhale lanları
Nöbetçi EczanelerVefat EdenlerProjelere-Belediye
Adres Bilgi Edinme Başvurusuİhaleler